جدیدترین مقالات

  Blog detail

  فنگ شویی و فلسفه پنج عنصر و تاثیر آن در معماری
  1400/3/21

  فنگ شویی و فلسفه پنج عنصر و تاثیر آن در معماری

  فنگ شویی را باید یکی از روش های تزیینات و طراحی منزل از نظر دکوراسیون و تزیینات نامید. این یک سبک برای نحوه چینش و تزییات منزل می باشد. این سبک از روی نام آن مشخص است که یک سبک و ایده چینی بوده و در زبان چینی ترکیبی از دو واژه باد و آب به شمار می رود. در حقیقت این دو واژه ترجمه ای برای دو واژه فنگ و شویی می باشند.

  فنگ شویی چیست؟

  فنگ شویی در حقیقت یک فلسفه و یا به عبارتی دیگر یک روشی است که از دوران باستان تاکنون در کشور و فرهنگ چین رواج داشته و بیشتر از این فرهنگ و آداب برای چیدن و یا تزیین کردن وسائل منزل بهره می گیرند. برخی نیز به فنگ شویی هندسه چینی می گویند. البته باید این نکته را بدانیم که علت استفاده از واژه هندسه کاربردهای امروزی این واژه نمی باشد، واژه هندسه امروزه به یک علم خاص اشاره دارد که می توان آن را در قالب شاخه ای از ریاضیات نیز معرفی کرد، ولی در حقیقت فنگ شویی یا همان هندسه چینی اصلا یک علم روز نمی باشد، بلکه می توان به آن نام علم غیر واقعی و یا همان شبه علم را نیز اتلاق کرد.

  فنگ شویی و متافیزیک

  در چین فنگ شویی را جزیی از متافیزیک چینی به شمار می آورند، بهتر است از این نکته آگاهی داشته باشید که در چین برای متافیزیک به صورتی جداگانه پنج هنر را در نظر گرفته اند که یکی از این پنج هنر متافیزیک چینی همین فنگ شویی به شمار می رود. در حقیقت در فلسفه فنگ شویی، معماری یک نیروی نامریی محسوب می گردد که باعث شده است تا عناصر جهان همچون جهان، انسان، کره زمین و همچنین مواردی که در پیرامون ما قرار دارند، براساس علوم فنگ شویی در کنار یکدیگر قرار گرفته و به ثبات رسیده باشند.

  نحوه استفاده از فنگ شویی

  به صورتی باستانی از فنگ شویی در طراحی نقشه های ساختمان ها در چین استفاده می شد، در چین ساختمان هایی خاص را به خصوص ساختمان هایی که دارای کاربرد های مذهبی و آیینی نیایشی بودند را به کمک این سبک و آیین تزیین، طراحی کرده و به اجرا می گذارند، مخصوصا قسمت هایی همچون گنبد ها و محراب ها از این سبک طراحی بیشترین بهره را می گرفتند.

  پس از مدتی و اندک اندک با گذشت زمان، این سبک از طراحی به طراحی منازل مسکونی نیز راه پیدا کرده و از الگوهای آن در ساخت منازل مسکونی نیز بهره گرفته شد. در این سبک از معماری سعی می شد تا در هر ناحیه ای بسته به وضعیت آب های منطقه، نحوه قرار گیری ستارگان به دور آن ساختمان و مواردی از این دست یک الگوی منحصر به فرد و زیبا برای آن ساختمان فرضی را محیا سازند.

  فلسفه فنگ شویی چیست؟

  از نظر فلسفی لازم می باشد تا در این جا فنگ شویی را تعریف نماییم. از نظر فلسفه به طور کل در فلسفه چینی انرژی با نام "چی " شناخته می شود. در صورتی که این انرژی در دورن یک منزل و یا فضا دارای حرکت بوده و قادر باشد تا آزادانه حرکت کرده و به انواع مختلف خود تبدیل گردد، نام شنگ چی را به آن اطلاق خواهند نمود. این انرژی شنگ چی، در حقیقت همان انرژی است که باعث شادی و شادابی و در نهایت خوشبختی خانواده ای می شود که در آن منزلی که شنگ چی به خوبی در آن جریان دارد زندگی می نمایند.

  در صورتی که این انرژی قادر به تاثیرگذاری نبوده و نتواند به صورتی آزاد در فضای پیرامون خود به گردش درآید، می تواند به یک انرژی به میزان بسیار بالایی مخرب تبدیل شده و موجب عدم خوشبختی و رفاه ساکنان آن منزل گردد. نام این نوع از انرژی را در فرهنگ چینی شاچی می نامند.

  ارتباط فنگ شویی با چی در فرهنگ چینی

  همان گونه که عنوان شد، در فرهنگ چینی انرژی لازم می باشد در یک محیط قابلیت گردش آزادانه را داشته باشد تا بتواند باعث خوشبختی و رفاه ساکنان آن محیط گردد، به همین منظور، از اصول فنگ شویی برای طراحی و تزیین یک منزل استفاده می نمایند تا از طریق و یاری همین فنگ شویی، زمینه های لازم برای جلوگیری کردن از تبدیل به شا چی شدن انرژی چی گردند، و به کمک شیوه ها و اصلوب معماری فنگ شویی، به انرژی چی کمک خواهند کرد تا به راحتی در منزل گردش کرده و به کمک همین گردش آزادانه انرژی چی تبدیل به نوع انرژی شنگ چی شود.

  ارتباط بین فنگ شویی و یین و ینگ

  یین و ینگ دو نیروی بسیار مهم در فرهنگ چین به شمار می روند. همگی تاکنون تصویر سیاه و سفید به صورت دایره یین و ینگ را ملاحظه نموده ایم.

  در فرهنگ چینی یین و ینگ دو نیروی بسیار معروف به شمار می روند، یین و ینگ در حقیقت نماد خورشید و ماه می باشند. یین و ینگ لازم می باشد برای به تعادل رسیدن در زنگی با یکدیگر ارتباطی متعادل را به وجود آورند، در غیر این صورت، در فضایی که این دو با یکدیگر متعادل نگردند، آرامش و خوشبختی نمی تواند معنی داشته باشد.

  ارتباط بین فنگ شویی و یین و ینگ ارتباطی بسیار تنگاتنگ می باشد، اگر دقت کرده باشید، تعریف یین و ینگ دقیقا مانند تعریف انرژی چی می باشد. به همین لحاظ لازم خواهد بود تا از طریق اصول معماری فنگ شویی، بتوان در میان یین و ینگ نیز تعادلی را برقرار ساخت تا با متعادل شدن یین و ینگ در فضای داخل منزل مورد نظر، زندگی را نیز به سرمنزل مقصود هدایت نمود.

  فنگ شویی و فلسفه پنج عنصر

  یک موضوع دیگر که در فلسفه چین اهمیت بسیار بالایی دارد، بحث عناصر پنج گانه می باشند. عناصر پنج گانه ممکن است از نظر ما موضوعی عجیب به نظر برسد، زیرا همواره در طی تاریخ در ایران و فرهنگ های غربی از عناصر چهارگانه یاد شده است. در چین عنصر فلز نیز به عناصر چهار گانه آب، آتش، خاک و باد اضافه شده است و به طور کلی از عناصر پنج گانه از آن ها یاد می گردد.

  چینی ها برای ایجاد تعادل در زندگی که اصل و اساس فنگ شویی نیز محسوب می گردد، در کنار انرژی چی و همچنین یین و ینگ، عناضر پنج گانه را نیز با آن ها ترکیب کرده و به سه صورت، ترکیب های متفاوتی را از میان این پنج عنصر برای فنگ و شویی به کار می گیرند.

  3 ترکیب اصلی فنگ شویی

  این سه ترکیب عبارتند از ترکیب چرخه سازنده، ترکیب چرخه مخرب و همچنین ترکیب چرخه تحلیل برنده، چینی ها برای هر یک از این چرخه ها و یا همان ترکیب ها تعاریف بسیار مناسبی نیز ارائه نموده اند که در این جا به علت جلوگیری کردن از طولانی تر شدن متن از ارائه این تعاریف خودداری می نماییم زیرا به صورتی کلی، از اسامی این چرخه ها منظور اصلی کاملا هویدا می باشد.

  ارتباط میان فنگ شویی و هشت جهت اصلی

  دقیقا همانند آن چیزی که ما از نظر جهت ها می شناسیم، چینی ها نیز دارای هشت جهت می باشند که چهار جهت آن شمال و جنوب و شرق و غرب بوده و چهار جهت دیگر ترکیبی از این ها می باشد که برای مثال می توان به شمال غرب اشاره داشت.

  چینی ها در کنار معیارهایی که برای به تعادل کشیدن هر یک از این جهت ها استفاده می نمایند، هر جهت را نیز با یکی از عناصر پنج گانه ترکیب کرده و هر جهتی که به یکی از این عناصر نزدیک تر باشد را به نام آن جهت معرفی می نمایند.

  برای مثال همیشه آب به عنوان جهت شمال شناخته می گردد. نوع استفاده و بهره گیری از این جهت های هشت گانه در معماری و سبک تزیین و چینش فنگ شویی، به این صورت است که در صورتی که قسمتی از آن منزل به سمت شمال باشد، لازم است از عناصری در آن قسمت برای تزیین استفاده نمود که به آب نزدیک تر باشند.

  ارتباط فنگ شویی با مربع لوشو

  مربع لوشو در حقیقت مربعی است که ادعا می شود امپراطور چین آن را خلق نموده است. مربع لوشو در حقیقت مربعی در 9 خانه است که به محیط سه خانه در هر ضلع طراحی می شود. این مربع نقش بسیار زیادی در طراحی های سبک فنگ شویی در معماری چینی را ایفا می نمایند، اصول این مربع به این صورت می باشد که لازم است تا از هر جهت و سمتی اعداد داخلی این مربع را با یکدیگر جمع نماییم، حاصل جمع سه عدد مورد نظر 15 شود.

  در معماری به سبک فنگ شویی، سعی می شود تا تمامی فضاهای قرار گرفته در یک منزل، به صورتی جداگانه از یک مربع لوشو تشکیل گردیده و در نهایت نیز کل فضای بنا با یک مربع لوشوی بزرگ تر نمایش داده شود.

  تاثیر فنگ شویی در معماری

  موضوع اصلی و فرض از نوشتن این مقاله کوتاه دقیقا همین قسمت بوده است. برای توضیح دادن این قسمت لازم است نقش فنگ شویی در معماری را در چند قالب دسته بندی نماییم. یکی از مهم ترین مواردی که برای تزیین هر منزل استفاده می شود بحث رنگ می باشد.

  رنگ ها نقشی بسیار حیاتی را نیز در فلسفه فنگ شویی دارا می باشند.در فلسفه فنگ شویی برای هر رنگ تعریف و نقشی به خوبی مشخص شده و سعی می کنند تا در طراحی و دکوراسیون منزل نیز از همین نقش آن ها بهره بگیرند، در این جا اشاره ای کوتاه به نقش رنگ های مختلف در فلسفه فنگ شویی چین خواهیم انداخت.

  نقش رنگ های مختلف در فنگ شویی

  رنگ فرمز
  رنگ قرمز در حقیقت در فلسفه فنگ شویی چین، نمادی از بخت و اقبال و یا همان خوش شانسی خواهد بود. در تعاریفی که از فلسفه فنگ شویی چینی آمده است، رنگ قرمز به منظور ایجاد شانس و اقبال مورد استفاده قرار می گیرند.

  رنگ آبی در فنگ شویی

  در فرهنگ و فلسفه فنگ شوی یچینی، رنگ ابی در اکثر اوقات به عنوان رنگ مورد استفاده در قسمت های ورودی منزل به کار گرفته می شود.

  رنگ های زرد و بنفش در فنگ شویی

  این رنگ ها در فلسفه فنگ شویی در فرهنگ کشور چین نمادی از مبارک بودن و میمون بودن می باشند. در حقیقت آن ها در فلسفه فنگ شویی چینی نوعی رنگ به عنوان نمادی از سودمندی و روحیه بخشی به افراد تعریف می شوند.
  در این میان رنگ های دیگر نیز دارای نقش و کارکردی می باشند که توضیح هر یک از آن ها می تواند موجب طولانی تر شدن مقاله شود.

  نقش آینه در فلسفه فنگ شویی

  در فلسفه فنگ شویی چین، آینه ها همیشه وسیله ای جهت جذب کردن انرژی محسوب می شوند. آینه ها می توانند فضایی را بزرگ تر نشان داده، و یا ایرادی از یک بخش از منزل را به خوبی پوشش دهند. البته از آن جایی که در فلسفه فنگ شویی خطوط صاف باعث ایجاد مشکل می گردند، سعی می شود تا آینه ها را به صورت دایره و یا هشت ضلعی طراحی نمود.

  ساعت و فلسفه تزیین فنگ شویی

  ساعت عنصری بسیار مهم در فرهنگ چین به شمار می رود، ساعت وسیله ای است که به شما زمان را گوشزد خواهد نمود. در فلسفه فنگ شویی برای ساعت قسمت های خاصی از منزل در نظر گرفته شده و سعی می شود تا حدالمقدور در این فضا ها از ساعت ها استفاده گردد.

  عناصر دیگر و وسائل تزیینی دیگر نیز نقشی بسیار پر رنگ را در نوع طراحی و آرایش منزل فنگ شویی ایفا کرده و در آن نقشی بسیار پر رنگ را ایفا خواهند نمود. از جمله وسائلی که لازم است به آن ها اشاره ای کوتاه داشته باشیم می توان به تابلوهای تزیینی به طور خاص تابلو های نقاشی که در فرهنگ چین نقشی بسیار پر رنگ را ایفا می نمایند اشاره نمود.

  قرار دادن گل ها در منزل نیز می تواند تاثیری بسیار زیادی در حفظ تعادل انرژی های چی در منزل ایفا نماید. قرار دادن تصویر کوهی که شبیه به لاک لاکپشت باشد نیز در فرهنگ چین بسیار ریشه دار بوده و عقیده دارند که این تصور می تواند موجب روحیه دادن و افزایش سطح اعتماد به نفس در میان اعضای آن منزل گردد به همین جهت استفاده از تابلو ها و تصاویر حاوی کوه های لاکی شکل می تواند یکی از اصول فنگ شویی قلمداد گردد.

  منبع:مجله اینترنتی خریدار